Rioolheffing

Algemeen

Uw gemeente is verplicht afvalwater af te voeren via de riolering. Op grond van artikel 228a van de gemeentewet kan uw gemeente de kosten voor beheer en onderhoud van de riolering verhalen op de gebruikers. Dit gebeurt door middel van de rioolheffing. De rioolheffing is een bestemmingsheffing. Dat betekent dat uw gemeente een tegenprestatie moet leveren. In dit geval door het inzamelen en afvoeren van afvalwater. De inkomsten uit de rioolheffing mag uw gemeente alleen maar inzetten voor het beheer en onderhoud van de riolering. De inkomsten uit de rioolheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Eenvoudig gezegd: de gemeente mag in dit geval geen winst maken. Dit is een belangrijk verschil met belastingen (onroerende zaak belasting, hondenbelasting, parkeerbelasting). Tegenover de inkomsten uit belastingen hoeft geen tegenprestatie te staan. Deze inkomsten vloeien naar de algemene middelen. De gemeente mag deze inkomsten naar eigen inzicht inzetten.

Tarieven 2023

Eigenaarsdeel: {current.waste.rateValueCommercialOwner}% van WOZ-waarde
Tarief verbruik 1 tot 500 m3: € {current.waste.rate1-500+1} per m3
Tarief verbruik 501 tot 5000 m3: € {current.waste.rate501-5000+1} per m3
Tarief verbruik boven de 5000 m3: € {current.waste.rate+1} per m3

Bij het samenstellen van de informatie voor het berekenen van uw persoonlijke lokale lasten hebben wij grote zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin kunnen onjuiste resultaten uit de berekeningen zichtbaar worden. Aan deze berekeningen/ resultaten kunnen echter geen rechten worden ontleend. Proclaimer