Hondenbelasting

Algemeen

Uw gemeente kan op grond van artikel 226 van de gemeentewet hondenbelasting heffen. Dat de hondenbelasting is een belasting is, betekent dat de inkomsten naar de algemene middelen vloeien en dat uw gemeente deze naar eigen inzicht kan inzetten. De gemeente hoeft geen direct aanwijsbare tegenprestatie te leveren, zoals het verstrekken van plastic zakjes of het aanleggen van hondenuitlaatveldjes.

Tarieven 2023

Per hond: € 568,10
Kenneltarief: € 1.099,10

Kwijtschelding

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, beoordeelt de gemeente. Hiervoor kijkt de gemeente naar uw vermogen en inkomen en de uitgaven die u moet doen.

Meer informatie over kwijtschelding vindt u op de website van de gemeente.

Bij het samenstellen van de informatie voor het berekenen van uw persoonlijke lokale lasten hebben wij grote zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin kunnen onjuiste resultaten uit de berekeningen zichtbaar worden. Aan deze berekeningen/ resultaten kunnen echter geen rechten worden ontleend. Proclaimer