Rioolheffing

Algemeen

Uw gemeente is verplicht afvalwater af te voeren via de riolering. Op grond van artikel 228a van de gemeentewet kan uw gemeente de kosten voor beheer en onderhoud van de riolering verhalen op de gebruikers. Dit gebeurt door middel van de rioolheffing. De rioolheffing is een bestemmingsheffing. Dat betekent dat uw gemeente een tegenprestatie moet leveren. In dit geval door het inzamelen en afvoeren van afvalwater. De inkomsten uit de rioolheffing mag uw gemeente alleen maar inzetten voor het beheer en onderhoud van de riolering. De geraamde inkomsten in de begroting mogen niet hoger zijn dan de geraamde lasten. De inkomsten uit de rioolheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Eenvoudig gezegd: de gemeente mag in dit geval geen winst maken.

Dat is een belangrijk verschil met belastingen zoals onroerendezaakbelasting (ozb), hondenbelasting of parkeerbelasting. Tegenover inkomsten uit belastingen hoeven geen tegenprestaties te staan. De inkomsten hiervan vloeien naar de algemene middelen. Uw gemeente mag deze inkomsten naar eigen inzicht besteden.

Tarieven 2023

Eigenaarsdeel: {current.waste.rateValueOwner}% van WOZ-waarde
Tarief verbruik 1 tot 500 m3: € {current.waste.rate1-500+1} per m3
Tarief verbruik 501 tot 5000 m3: € {current.waste.rate501-5000+1} per m3
Tarief verbruik boven de 5000 m3: € {current.waste.rate+1} per m3

Kwijtschelding

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, beoordeelt de gemeente. Hiervoor kijkt de gemeente naar uw vermogen en inkomen en de uitgaven die u moet doen.

Meer informatie over kwijtschelding vindt u op de website van de gemeente.

Bij het samenstellen van de informatie voor het berekenen van uw persoonlijke lokale lasten hebben wij grote zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin kunnen onjuiste resultaten uit de berekeningen zichtbaar worden. Aan deze berekeningen/ resultaten kunnen echter geen rechten worden ontleend. Proclaimer