Ga terug

De Lokale Lastenmeter

Met behulp van de lokale lastenmeter van de gemeente Landgraaf kunt u voor uw eigen persoonlijke situatie de gemeentelijke lokale lasten berekenen. Niet alleen voor het lopende jaar maar ook voor het nieuwe jaar.

Houdt vooraf enkele gegevens over uw persoonlijke situatie bij de hand zoals de WOZ waarde van uw woning, het aantal keren dat u een afvalcontainer ter lediging of afvalzak aanbied. De lokale lastenmeter start bij de OZB belasting en gaat via de rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting naar een totaaltelling. Met de totaaltelling kunt u vergelijkingen maken ten opzichte van andere Parkstadgemeenten alsook met andere gemeenten in Nederland. Er kunnen 2 soorten vergelijkingen worden gemaakt:

1) reëele vergelijkingen, waarbij op basis van de specifieke tarieven en grondslagen van de Parkstad gemeenten een vergelijking wordt gemaakt. Met andere woorden uitgaande van mijn eigen situatie, wat zou ik in een andere Parkstad gemeente betalen.

2) vergelijking gemiddelden, waarbij een vergelijking wordt gemaakt van uw eigen persoonlijke situatie met gemiddelden van andere Nederlandse gemeenten. Voor deze gegevens wordt gebruik gemaakt van gemiddelde woonlasten verzameld doot het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Deze gemiddelden hebben enkel betrekking op ozb belasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De hondenbelasting wordt niet mee genomen in deze vergelijking omdat niet iedereen een hond bezit.

Overal in de lokale lastenmeter staan "?", als u daar op klikt verschijnt een verdere toelichting over de betreffende heffingssoort of vergelijkingsmogelijkheden.

Mocht u desondanks nog vragen hebben kunt deze via mail stellen aan gemeente@landgraaf.nl of telefonisch via 045 5695222

   .

 Disclaimer

 

Bij het samenstellen van de informatie voor het berekenen van uw persoonlijke lokale lasten hebben wij grote zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin kunnen onjuiste resultaten uit de berekeningen zichtbaar worden. Aan deze berekeningen/ resultaten kunnen echter geen rechten worden ontleend.